Glasbeno gibalne delavnice BIBA I.,II.

Glasbeno gibalne delavnice

»Kdo so bibe?

 • Bibe so nekaj, česar ni, pa vendar je.
 • Bibe so vesele igre.
 • Bibe so bitjeca, ki spravljajo otroke v dobro voljo.
 • Bibe so mamini prsti.
 • Bibe ... to je nekaj, kar si vsak od nas želi, da bi imel in kar tudi lahko ima, če 
le hoče.«

Že v najzgodnejšem razvoju je pri otrocih pomembno spodbujati lepa doživetja, globoka čustvovanja, razkošno domišljijo, spontan razvoj govora, izražanja in lastno ustvarjanje. Vse to otrokom zagotavlja srečno otroštvo in jim pomaga, da se lažje vključijo v družbo. Otrok najlažje sprejme, razume in dojema, ko se igra ter je zadovoljen.

Bibarije (gibalne igre) so oblika komuniciranja med otrokom in odraslim od prvih mesecev otrokove starosti dalje. Temeljijo na ritmičnih, glasovnih in besednih igrah, včasih dopolnjenih z melodijo, ki se povezujejo z igro dotikanja ter gibanja odraslega in otroka. Do drugega leta je v igri aktivnejši odrasel, nato pa lahko pobudo prevzame otrok.

Program je sestavljen iz aktivnosti, ki temeljijo na uresničevanju razvojnih ciljev posameznika. Otrokom nudi priložnost za doživljanje glasbenega sveta preko petja, plesa, gibanja in iger, prav tako pa ponuja staršem veliko glasbenih idej za ustvarjalno druženje z vašim otrokom. Interaktivni glasbeni pouk nudi dojenčkom in malčkom trdne temelje v obliki socialne interakcije, obvladovanja sposobnosti in motoričnega razvoja.

V glasbeno-gibalnih delavnicah Biba I. in Biba II., ponujamo za otroke (3 – 15 mesecev in 1 – 3 leta) igriv, sproščen in doživet vstop v glasbeni in gibalni svet za vašega malčka in za vas.

Na delavnicah bomo spoznavali nove bibanke, poslušali in doživljali kakovostno glasbo, plesali in z ritmičnimi ter melodičnimi inštrumenti spremljali slovenske in tuje pesmi, spoznavali bogato zbirko otroških glasbenih pravljic in uživali v svetu gibalnih igric.

“Bibike” bodo sodelovale tudi na poletnih pevskih taborih in nastopih v sklopu prireditev Glasbenega centra NO-TA.

V okviru dodatne ponudbe bomo za vsakega malčka izdelali portfolio (slikovni in zvočni material, kronološki pregled dejavnosti, …) in ga ob koncu šolskega leta izročili staršem (na zgoščenki).

Programa se izvajata enkrat tedensko po 30 oz. 45 minut. Med seboj se razlikujeta in sta prilagojena starostni stopnji. Glasbene in gibalne delavnice (Biba II.) bosta izvajali Nadja Stegne in Janja Kos.

BIBA I.
STAROSTNA OMEJITEV 3 – 15 mesecev
ŠTEVILO OTROK 3 – 6
TRAJANJE 30 min.
* Program se izvaja skupaj s starši;
* Obvezna oprema je mehka blazina;

BIBA II.
STAROSTNA OMEJITEV 1 – 3 leta
ŠTEVILO OTROK 6 – 10
TRAJANJE 45 min.
* Obvezna oprema so copatki.


Biba je lahko naša roka, lahko sta prsta na roki (kazalec in sredinec), ki potujeta po otroku.

Na prst si lahko nataknemo razne zveneče predmete, ki ob premikanju prstov zazvenijo, lahko si izdelamo lutke, lahko naredimo različne bibe.

Otrok uživa in se zabava v rimah in besednih in glasovnih igrah, pri tem pa doživlja tudi zvočnost in ritem.

Sestavni in obvezen del bibarije je tekst. Glede na metrično analizo je bibarija večdelna pesem. Osnovo predstavlja besedilo, ki je pisano v troheju (poudarjen in nepoudarjen zlog), kar v glasbi predstavlja shemo dvočetrtinskega (2/4) takta. Taka mera ustreza tudi hoji – leva, desna. V zadnjem delu se shema praviloma poruši: besedilo je metrično neurejeno, kar pogojuje tudi spremembo našega gibanja ali izvajanja. Temu dogajanju ustreza tudi drugačno gibanje, ki ima za cilj otroku izvabiti določeno prijetno reakcijo ali smeh. Zaradi takega zaključka so bibarije otrokom všeč.

Zvok je enako pomemben ali pomembnejši kot besedilni pomen. Besede so pogosto le glasovni material za ustvarjanje ritma, rime. Ritem otroci zaznavajo kot bistveno, nezamenljivo in najpomembnejšo lastnost. Kot večina otroških pesemskih besedil imajo tudi bibarije močno poudarjen ritem. Ritem prežema vse človekove funkcije.

Vpliva na govor, slušno in vidno doživljanje, spomin. Ritem, povezan z motoriko, pa pogojuje čustvenost in občutljivost otroka. Z bibarijami otrok doživi ritmično enakomernost besedila, razlike v hitrosti, različno glasnost v izvedbi ... Prisotni sta rima in ponavljalne figure. Igra glasov in besed ga spodbuja v govornem razvoju.

Bibarije - gibalne igre, so otroku v veliko veselje, saj ob neposrednem stiku z odraslim premaguje težave, zadovoljuje potrebo po varnosti in čustveni toplini.

LITERATURA

 • Kroflič B., Gobec, D.(1995). Igra-gib-ustvarjanje-učnje: metodični priročik za usmerjene ustvarjalne gibno-plesne dejavnosti. Novo mesto: Pedagoša obzorja.
 • Vrbovšek, B. (2011). Kakovost procesa učnja in poučvanja jezika v kurikulu vrtca. Ljubljana: Supra.
 • Voglar, M. (1998). Biba buba baja. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Grušovnik V. (2012). Diplomsko delo: Bibarije in prstne igre. Maribor: Pedagoša fakulteta
 • Toličič, I. (1981). Pomen igre za otrokov razvoj. Igra in igrače. Ur. Ljubica Marjanovič. Ljubljana: ZPM Slovenije (Zbirka Cicibanove urice).
 • Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (2001). Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete


Google+

Glasbeni center NO-TA

Nadja Stegne

051 413 125

info@no-ta.si

© Copyright Glasbeni center NO-TA.