Glasbeno ustvarjalne delavnice ORFEJČKI

Glasbeno ustvarjalne delavnice

V otroškem in mladinskem zboru, Orfejčki I. in Orfejčki II., bomo v glasbeno-ustvarjalnih delavnicah, ob prijetnem vzdušju in mladostni energiji, spoznavali pester glasbeni program. Učili se bomo osnov vokalne tehnike, ki je pomembno vodilo vsakega pevca. Na delavnicah bomo spoznavali in se učili igrati na ritmično-melodične inštrumente ter jih aktivno vključevali v pevski program.

Namen glasbeno-ustvarjalnih delavnic je približati otrokom zborovsko petje na zanimiv in privlačen način ter spodbuditi njihovo veselje do petja, igranja in glasbeno umetniškega izražanja.

Cilji - ob pestrem programu in bogati zborovski literaturi se bomo na delavnicah učili osnov pevskega diha, pravilne pevske drže, spoznavali bomo temeljna pravila za petje v zboru, navajanja na javno nastopanje, spoznavali bomo številne inštrumente ter z uporabo Orffovega inštrumentarija, “Boomwhackersov” in drugih glasbil izvajali inštrumentalne spremljave že znanim melodijam in ustvarjali nove.

»Orfejčki« bodo sodelovali tudi na poletnih pevskih taborih in nastopih v sklopu prireditev Glasbenega centra NO-TA.

V okviru dodatne ponudbe bomo za vsakega učenca izdelali portfolio (slikovni in zvočni material, kronološki pregled dejavnosti, …) in ga ob koncu šolskega leta izročili staršem (na zgoščenki).

Program se izvaja enkrat tedensko po 60 minut. Glasbene urice vodi Nadja Stegne, profesorica glasbe in priznana zborovodkinja.

Orfejčki I.
STAROSTNA OMEJITEV 7 – 11 let
ŠTEVILO UČENCEV 8 – 14
TRAJANJE 60 min.
* Obvezna oprema so copatki.

Orfejčki II.
STAROSTNA OMEJITEV 12 – 14 let
ŠTEVILO UČENCEV 8 – 14
TRAJANJE 60 min.
* Obvezna oprema so copatki.


*** “Boomwhackers” so plasična tolkala v obliki uglašenih cevi. Palice so lahke, votle in barvno kodirane. Večinoma se uporabljajo za igranje v skupini, lahko pa tudi solistično. Idejni oče tega popularnega inštrumenta, ki je v zadnjih letih dosegel vrhunec priljubljenosti, je Craig Ramsell.


*** S pojmam "Orffov inštrumentarij" poimenujemo melodična in ritmična tolkala, ki jih je zasnoval Carl Orff. Ta je inštrumentarij oblikoval v skladu s svojim konceptom o elementarni glasbeni vzgoji, ki temelji na povezovanju besede, glasbe in gibanja. Razširjeni so po vsem svetu in so nepogrešljivo sredstvo sodobno usmerjenega glasbenega pouka.