Glasbeni center NO-TA
Glasbeni center NO-TA deluje v Slovenski Bistrici v novo opremljenih prostorih Bistriškega gradu.

Glasbeni center je bil ustanovljen z željo, da otrokom in mladim iz Slovenske Bistrice in okolice ponudi pester izbor dodatnega glasbenega izobraževanja v sklopu programov, razdeljenih po starostnih skupinah (glasbeno predznanje ni potrebno). S koncertno dejavnostjo želimo ohranjati glasbeno kulturno dediščino in sodelovati pri obogatitvi kulturnega delovanja v našem mestu.

PREDNOSTI


Prednosti, ki jih prinaša tovrstno delo so ustvarjalnost, timsko delo, sposobnost (in možnost) javnega nastopanja, razvijanje glasbenega talenta, gibalnih in motoričnih spretnosti, krepitev delovnih navad in kvalitetno preživljanje prostega časa v družbi sovrstnikov, ki se v današnjam času vse bolj seli v virtualni svet.

NAŠI ČLANI


Naši člani bodo z aktivnim glasbenim ustvarjanjem, prepevanjem, plesanjem ter igranjem na ritmična in melodična glasbila (Orffov inštrumentarij, “Boomwhackers” – pojoče palice, …), pridobivali številne kvalitete, ki jim bodo koristile v nadaljnjem življenju.

CILJI


Naš cilj je ponuditi kakovostno izobraževanje na področju glasbenega ustvarjanja in hkrati vsebinsko bogato preživljanje prostega časa v stimulativnem okolju, ki je zelo pomembno prav v času razvoja v mladih letih.

NAMEN


Naš namen je spodbujati, utrjevati in nadgrajevati pridobljeno znanje in ob tem izpopolnjevati glasbeni razvoj posameznika.

PEVSKI TABORI

Ob rednem izvajanju skupinskih programov in tematskih produkcij (v počitniškem času) ponujamo tudi poletne pevske tabore z zaključnim koncertom v naših prostorih (za starše, stare starše, strice, tete, prijatelje, …).

UMETNIŠKI VODJA

Skupine delujejo pod umetniškim vodstvom Nadje Stegne, profesorice glasbe in priznane zborovodkinje.

Vsak izmed nas je pomemben član skupine, kjer nas druži ljubezen do glasbe, prepevanja, igranja, druženja, skupnih aktivnosti, ... in še bi lahko naštevali! Delo v skupini ima prav poseben čar, rezultat timskega dela pa sta sinergija in ustvarjalnost, ki ju z individualnim delom ni mogoče doseči.

MENTORJI

Nadja Stegne

Glasbeni center NO-TA, Nadja Stegne

Nadja Stegne je profesorica glasbe in umetniški vodja Glasbenega centra NO-TA.

Ana Sandrin

Glasbeni center NO-TA, Ana Sandrin

Ana Sandrin izvaja glasbene delavnice.