Vokalna skupina NO-TA

Vokalna skupina NO-TA

Vokalna skupina NO-TA je namenjena dijakom in študentom, z željo po dodatnem glasbenem izobraževanju (v obliki pevskih in inštrumentalnih delavnic). V tem programu nudimo pestro in raznoliko ponudbo na področju glasbeno-kreativnega poustvarjanja (klasično zborovsko petje, zasedbe različnih sestavov, ansambelska igra, mjuzikli, …). Program dela bomo izdelali na podlagi interesov skupine in ga predstavili na zaključnem koncertu ob koncu pevske sezone.

Namen glasbenih delavnic je približati mladim zborovsko petje na zanimiv in privlačen način ter razvijati njihovo veselje do petja, igranja in glasbeno umetniškega izražanja.

Cilji - naše glavno vodilo je spodbujati, utrjevati in nadgrajevati pridobljeno znanje in ob tem izpopolnjevati osebni glasbeni razvoj posameznika.

“No-te” bodo sodelovale tudi na poletnih pevskih taborih in nastopih v sklopu prireditev Glasbenega centra NO-TA.

V okviru dodatne ponudbe bomo za vsakega člana izdelali portfolio (slikovni in zvočni material, kronološki pregled dejavnosti, …) in mu ga ob koncu šolskega leta tudi izročili.

Program se izvaja enkrat tedensko po 60 minut. Glasbene ure vodi Nadja Stegne, profesorica glasbe in priznana zborovodkinja.

Vokalna skupina NO-TA
STAROSTNA OMEJITEV 15 – 25 let
ŠTEVILO ČLANOV 8 – 14
TRAJANJE 60 min.
* Obvezna oprema so copati.